Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину пружања јавне услуге сакупљања мијешаног комуналног отпада и биоразградивог комуналног отпада и услуга у вези с јавним службама на подручју Града Загреба
Дана КСНУМКС. Септембар КСНУМКС. На снагу је ступила Уредба о измјенама и допунама Уредбе о управљању комуналним отпадом, коју је донијела Влада Републике Хрватске. Измјенама се прописују обавезе јединице локалне самоуправе да ускладе своје одлуке о пружању јавне услуге сакупљања мијешаног комуналног отпада и биоразградивог комуналног отпада. Најзначајније промене односе се на обавезу идентификације две категорије корисника јавних услуга, домаћинстава и не домаћинстава (корисници који обављају дјелатност). Поред тога, значајна промена односи се на чињеницу да сама Одлука, коју је донело представничко тело локалних јединица, треба да одреди цену минималне јавне услуге.

Град Загреб датира са КСНУМКС. Новембар КСНУМКС. објавио је у јавној расправи приједлог Одлуке о измјенама и допунама одлуке о начину пружања јавне услуге сакупљања мијешаног комуналног отпада и биоразградивог комуналног отпада и услуга везаних за јавну службу у Граду Загребу.

Цијена јавне услуге у складу са законом и уредбом је цијена обавезне минималне јавне услуге (фиксни дио), цијена јавне услуге за количину комуналног мијешаног отпада (варијабилни дио) и цијена уговорне казне у случају супротности уговору о јавној услузи.

Трошак обавезне минималне јавне услуге (фиксног дела), у складу са законом и Уредбом, обухвата трошкове набавке и одржавања опреме за прикупљање отпада, превоза отпада, третмана отпада (осим трошкова одлагања мешовитог комуналног отпада), трошкова насталих радом рециклаже и покретних рециклажних дворишта, превоза и третмана гломазни отпад и одржавање прописаних евиденција и извештавања за јавне услуге. Цијена обвезних минималних јавних услуга и услуга у вези с јавним услугама у Граду Загребу за кориснике јавних услуга разврстаних у категорију домаћинства предлаже се у износу од КСНУМКС кн плус ПДВ (КСНУМКС кн).

Корисници који нису домаћинства даље су подељени у седам подкатегорија дефинисаних Уредбом, што такође одређује висину цене обавезне минималне јавне услуге. Предлаже се у зависности од подкатегорије којој корисници припадају, од отприлике КСНУМКС до КСНУМКС кн месечно, плус ПДВ.

Цена пражњења запремине резервоара за јавне услуге за количину испорученог комуналног смеша (варијабилни део цене) зависиће од броја празнина резервоара за мешани комунални отпад током месеца и величине контејнера. Цијена по литри отпада утврђује пружатељ јавне услуге, Загребачки холдинг - Подружница чистоће.

Уговорне казне односе се на поступке као што су одлагање проблематичног отпада који садржи опасне материје или крупни отпад у контејнере за комунални отпад или одлагање мешовитог комуналног отпада у папирне или контејнере за биолошки отпад и слично. Предметне новчане казне предложене су у износима од КСНУМКС до КСНУМКС кн за кућанства и од КСНУМКС до КСНУМКС кн за кориснике који нису домаћинства, а њихов је износ ограничен Уредбом Владе Републике Хрватске.

Корисници услуга моћи ће да одаберу број пражњења и запремину контејнера за мешани комунални отпад и тако утичу на укупан износ који ће платити за услугу.
Циљ ових промена је успостављање јавног, квалитетног, одрживог и економичног система сакупљања комуналног отпада у складу са принципима одрживог развоја, заштите животне средине, управљања отпадом и заштите од јавног интереса.

Споменуте измјене имају за циљ потакнути кориснике услуга одвојено одлагати отпад ради смањења количине мијешаног комуналног отпада, смањења удјела биоразградивог отпада у генерираном мијешаном комуналном отпаду и испуњења обавезе Републике Хрватске да осигура одвојено прикупљање и рециклирање отпадног папира, остатака метала, отпадне пластике и отпада стакла и то до КСНУМКС. осигурава одвајање комуналног отпада КСНУМКС%.

Одлука, која се односила на јавне консултације, сугерисала је примену нове цене јавних услуга компаније КСНУМКС. Фебруар КСНУМКС